İMANIN ŞARTLARI
  • Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
  • Allah'ın meleklerine inanmak.
  • Allah'ın kitablarına inanmak.
  • Allah'ın peygamberlerine inanmak.
  • Ahiret gününe inanmak.
  • Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celalühü) olduğuna inanmak.

32 FARZ