İSLAMIN ŞARTLARI
  • Kelime-i şehadet getirmek.
  • Namaz kılmak.
  • Oruç tutmak.
  • Zekat vermek.
  • Haccetmek.

32 FARZ